GIỚI THIỆU

 

-Sử dụng cogo’s để bổ sung dinh dưỡng cho đất trồng.Chăm sóc cây đơn giản và sạch sẽ, tiết kiệm thời gian chăm sóc:

Quy cách :01 set gồm 2 chai A&B mỗi chai 80ml

Part A: ( Phù hợp với giai đoạn hình  thành phát triền rễ và cành )

– Nitrogel(N) 7% , K2O 5%Calium(Ca) 5% ,Iron(Fe) 0.1%

Part B:( Phù hợp với giai đoạn phát triển cành lá hoa trái)

-Nitrogel(N) 1% , P2O5 6% , K2O 6%,Mg 1%, Boron(B) 0.008% , Cu 0.05% , Mn 0.05% , Zn0.05%, Molybdenum(Mo) 0.003%

Ngoài ra còn một số bổ sung phụ gia đặc biệt.

(Kết hợp hai chai để đạt kết quả tốt nhất.)

Video hướng dẫn sử dụng Cogos

Đặt hàng